Zamówienia telefoniczne: 791 994 566 | E-mail: sklep@eplexi.pl

Klapy dymowe przeznaczone są przede wszystkim do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru czy oddymiania i przewietrzania. Dodatkową funkcją w/w urządzenia jest doświetlanie pomieszczeń światłem dziennym.

W przypadku pożaru aż 85% wypadków śmiertlenych spowodowanych jest przez zaczadzenie - zastosowanie klap dymowych pozwala się przed tym uchronić. Otwarcie klap dymowych następuje automatycznie. Trujące gazy wydzielające się podczas pożaru uchodzą do atmosfery. Funkcja klap oddymiających realizowana jest przez odpowiedni system napędowo-sterujący, który w sposób systemowy doprowadza do otwierania i zamykania ruchomych segmentów klap dymowych. Dobór napędu uzależniony jest przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy czy charakter obiektu.

Klapy oddymiające

Dostępny
1,00 PLN
Dostępny
1,00 PLN

Wyróżniamy dwa systemy oddymiania:


  1. Pneumatyczny system oddymiania - Zasada działania pneumatycznego systemu napędu klap dymowych polega na wykorzystaniu energii kinetycznej dwutlenku węgla zgromadzonego, pod wysokim ciśnieniem, w pojemniku (naboju). w przypadku wystąpienia pożaru następuje automatyczne lub ręczne uruchomienie mechanizmu. Odpowiednie urochomienie występuje poprzez zadziałanie (pęknięcie) bezpiecznika temperaturowego wyzwalacza termicznego, zadziałania czujników wykrywania pożaru (np. czujka dymowa) systemu alarmowania pożarowego lub na skutek ręcznego uruchomienia mechanizmu napędowego w wyniku złączenia dźwigni bądź przycisku alarmowego umieszczonego w skrzynce alarmowej.

  2. Elektryczny system oddymiania - Elektryczny system oddymiania składa się z kilku urządzeń, wzajemnie współpracujących ze sobą, które w momencie powstania pożaru umożliwiając automatyczne otweiranie na skutek odebrania przez centralkę sterującą sygnałem z czujnki dymowej bądź czujki temperaturowej. Ręczne otwarcie klap dymowych następuje w wyniku załączenia przycisku alarmowego instalacji oddymiania lub załączenia przycisku ręcznego ostrzegania pożaru (ROP) z systemu SAP.